Pod tímto pojmem se ukrývá jedna z metod, kterou lze vyvolat porod nebo porodu alespoň napomoci. Hamiltonův hmat provádí pouze lékař, který při vaginálním vyšetření šetrně uvolní dolní část plodových obalů, které naléhají na pánevní vchod. Díky tomu se uvolní látky prostaglandiny, které mohou vyvolat nebo urychlit děložní činnost. Tato metoda je poměrně sporná, neboť někteří